Menu
Inschrijven doe je hier
Bel ons 24/7073-631 23 42
Inschrijven doe je hier

Te weinig moeders weten dat ze recht hebben op borstvoedingspauzes

Borstvoeding geven en tegelijk gaan werken. Het lijkt bijna onmogelijk te combineren. Nochtans hebben jonge moeders recht op borstvoedingspauzes op het werk. Maar nog te weinig jonge moeders weten dat.

Tijdens deze week van de borstvoeding willen we hen daar nog eens op wijzen. Elke werkgever is immers wettelijk verplicht om het zijn werkneemster toe te staan.

WAT ZEGT DE WET?

De afdeling Publiek en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde de volgende informatie beschikbaar:

Volgens de Arbeidstijdenwet is de werkgever verplicht de werknemer de mogelijkheid te bieden om het werk te onderbreken voor het geven van borstvoeding of om moedermelk af te kolven. De werkgever moet hiervoor een geschikte, afgesloten ruimte beschikbaar stellen. Deze ruimte moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de ruimte moet van binnen uit afgesloten kunnen worden;
 • de ruimte moet voldoende privacy bieden
 • de ruimte moet geschikt zijn om uit te kunnen rusten;
 • in de ruimte moet een (opvouwbaar) bed of een rustbank staan;
 • er moet voldoende verse lucht en voldoende voorzieningen voor klimaatbeheersing zijn;
 • er mogen géén risico’s zoals gevaarlijke stoffen en verontreinigingen zijn.

De werknemer moet ook kunnen beschikken over koelkastruimte om de afgekolfde melk te bewaren. Ook moet er in de directe omgeving de mogelijkheid zijn om de handen te wassen.

Vaak wordt een dergelijke ruimte gecombineerd met andere ruimten, zoals een EHBO-ruimte of vergaderkamer. Een toilet is dus geen geschikte ruimte. Is er geen geschikte ruimte in het bedrijf aanwezig, dan mag de werknemer zelf een plek regelen. Met toestemming van de werkgever kan ze zelfs naar de baby toe gaan. De werkgever kan met de werknemer ook andere afspraken maken, bijvoorbeeld aangepaste werktijden of thuiswerken.

Tot negen maanden na de bevalling mag de werknemer zo vaak en zo lang als nodig is borstvoeding geven of kolven, tot maximaal een kwart van de werktijd. Deze tijd wordt beschouwd als werktijd, de werkgever moet dan ook het loon doorbetalen.

Deze informatie is afkomstig uit artikel 4:8 van de Arbeidstijdenwet. In dit artikel wordt gesproken over een geschikte en af te sluiten besloten ruimte. Wat een ruimte tot een geschikte ruimte maakt is niet letterlijk in de wet opgenomen. Op basis van jurisprudentie zijn de bovengenoemde voorwaarden opgesteld.

Wij geven dit artikel hieronder letterlijk weer:

ARTIKEL 4:8 ARBEIDSTIJDENWET

 1. Een vrouwelijke werknemer die een borstkind voedt, heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste 9 levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven. De werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter beschikking.
 2. De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de werkgever.
 3. De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon behoudt.
 4. Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer wordt afgeweken van dit artikel, is nietig.

TIPS:

 • Vraag voordat je met zwangerschapsverlof gaat naar de mogelijkheden om borstvoeding en werk te combineren. Zo geef je je werkgever de tijd er over na te denken en het te regelen.
 • Informeer je werkgever over het feit dat borstvoeding gezondheidswinst oplevert voor zowel kind als moeder. Een gezond kind en een tevreden moeder hebben uiteraard ook voordelen voor de werkgever.
 • Wijs erop dat de werkonderbrekingen tijdelijk zijn, omdat het kolven maar enkele maanden nodig is.
Hartje logo IVT Kraamzorg

Beleef kraamzorg van IVT

Informatie
Brochures rondom zwangerschap
Wil je informatie rondom onze kraamzorg in één document? Download hier "Informatie rondom de zwangerschap", "Cursussen" en "Tips bij je eerste uren thuis met je baby"!
Download brochures
Vacatures
Werken in de kraamzorg!
Ben jij onze nieuwe collega?! IVT is per direct op zoek naar enthousiaste en deskundige kraamverzorgenden in de omgeving van 's-Hertogenbosch, Oss en Boekel!
Lees meer
Samen
Online Community
Ben je zwanger? Of pas bevallen? Dan heeft de geboortezorgketen vsv@verlosdenbosch een online community voor jou opgezet! Hier kun je vragen stellen aan professionals, ervaringen uitwisselen en steun vinden bij elkaar.
Lees meer
Nieuws
Actueel nieuws
Op de hoogte blijven van het Corona nieuws en andere ontwikkelingen van IVT kraamzorg? Klik hier om naar ons nieuwsoverzicht te gaan.
Nieuwsoverzicht
Blog
Kraamzorg Blog
Benieuwd naar wat onze kraamverzorgenden allemaal meemaken? Lees hun ervaringen in onze blog!
Lees meer
Ervaringen
Ervaringen
Beleef kraamzorg van IVT! Lees hier hoe ouders de kraamzorg bij IVT kraamzorg hebben ervaren! Wil je ook jouw ervaring delen, laat het ons dan weten!
Lees meer
Hartje logo IVT Kraamzorg
Biedt IVT ook kraamzorg in mijn regio? Check het hier:
Werkgebied IVT Kraamzorg